Půjčka pro důchodce

Komu je půjčka určena:
• důchodcům (výsluhová renta, invalidní důchod)

Charakteristika:
• výše půjčky: 250 až 2.500, - Kč
• splatnost: 12, 18, ​​24, 30, 36 měsíců
• splácení: pravidelné měsíční splátky v konstantní výši (trvalým příkazem, srážkou ze mzdy)
• výplata: bezhotovostně na účet klienta
• jištění: směnka vlastní vystavená klientem při podpisu Smlouvy o půjčce
• další: neúčelovost, možnost revolvingu (poskytnutí dalších finančních prostředků v průběhu splácení úvěru)

Podmínky pro schválení:
• Věk žadatele do věku 68 let: bez ručitele
• Věk žadatele od věku 68 let: s ručitelem
• Výše důchodu žadatele:

Potřebné doklady:
a) kopie občanského průkazu klienta (případně ručitele 1, 2) b) kopie kartičky k běžnému účtu (BÚ) c) kopie důchodového výměru, d) dokumenty dokladující případné další příjmy (sociální dávky, výživné a pod.) e) doložení alespoň jednoho z tzv.. "Kontaktních dokladů" (výpis z BÚ, SIPO, vyúčtování za elektřinu, služby, plyn, atd..)

Výhody půjčky:
• k žádosti o půjčku stačí pouze potvrzení zaměstnavatele o výši příjmu.
• neúčelovost, klient nemusí uvádět účel použití poskytnutých finančních prostředků
• rychlost poskytnutí finančních prostředků
• dostupnost a osobní přístup k žadateli při vyřizování žádosti o půjčku
• každý klient, který řádně splácí podle splátkového kalendáře, má nárok na automatický revolving (poskytnutí dalších finančních prostředků v průběhu splácení)
• individuální a zvýhodněné posouzení pro známé (vracejících se) klientů společnosti