Půjčky pro podnikatele

Komu je úvěr určen:
Tento produkt je určen především firmám (fyzickým i právnickým osobám). Úvěr je určen podnikatelům, kteří potřebují větší částku a mohou poskytnout zajištění ve formě majetku. Firmy nemusí mít historii.
Charakteristika:
• Podnikatel může mít dluh vůči státu (DÚ, Sociální pojišťovna) a tento dluh bude v případě schválení půjčky jejím vyplacením uhrazen
Splatnost již od 1 měsíce!
• splatnost: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 18, ​​24, 30, 36 měsíců (splatnost lze přizpůsobit požadavkům žadatele o úvěr)

• splácení: standardně pravidelnými měsíčními splátkami, dle požadavku klienta lze způsob splácení individuálně upravit

• výplata: bezúčelově, bezhotovostně na účet klienta.

• jištění: jistota movité nebo nemovité věci (další jištění - např.. ručení 3. osoby)

• další: neúčelovost, možnost revolvingu (poskytnutí dalších finančních prostředků)

Podmínky pro schválení:
• individuální posouzení každé žádosti s ohledem na ekonomickou situaci žadatele a na kvalitu nabízené zástavy
• Doklady nutné k sepsání žádosti:
- podnikatel - fyzická osoba: kopie občanského průkazu podnikatele + manžela /-ky
- podnikatel - právnická osoba: kopie občanského průkazu statutárních zástupců společnosti
• bankovní spojení
• kopie živnostenského listu nebo jiného oprávnění k hlavní činnosti podnikání
• výpis z Obchodního rejstříku (ne starší než 3 měsíce)
• kopie daňového přiznání za poslední 2 roky (včetně všech příloh) + poslední čtvrtletní ekonomické výkazy
• aktuální potvrzení daňového úřadu, sociální a zdravotní pojišťovny o platební disciplíně žadatele
• přílohy související s nabízeným zajištěním (výpis z katastru nemovitostí, kupní smlouva, fotografie, technický průkaz a pod.)

Výhody úvěru:
• největší výhodou je snadný přístup podnikatelů k úvěru
• žádné poplatky se neplatí předem
• úvěr může být poskytnut i podnikatelům se záporným hosp.. výsledkem, důležitá je hodnota jistoty)
• individuální posouzení žádosti
• výše úvěru závisí na bonitě klienta - jeho ekonomické situaci a kvalitě nabízené zástavy. Jistotou v tomto případě může být movitý nebo nemovitý majetek
• úvěr lze také zajistit např. ručením třetích osob, zálohou pohledávky, zálohou cenných papírů a pod.
• k žádosti o poskytnutí podnikatelského úvěru není nutné dokládat podnikatelský záměr ani znalecký posudek na doložen majetek