Půjčky pro zaměstnané

je rychlá bezúčelová půjčka, určená pro fyzické osoby (s trvalým pobytem na území ČR) v trvalém pracovním poměru

• splatnost: 12, 18, ​​24, 30, 36 měsíců

• splácení: pravidelné měsíční splátky v konstantní výši (trvalým příkazem, srážkou ze mzdy)

• výplata: bezhotovostně na účet klienta

• jištění: směnka vlastní vystavená klientem při podpisu Smlouvy o úvěru

• další: neúčelovost, možnost revolvingu (poskytnutí dalších finančních prostředků v průběhu splácení úvěru) Podmínky pro schválení: • pravidelný měsíční příjem • věk žadatele o úvěr: min. 18 let • bonita avala musí být taková, aby mu byla půjčka schválena iv případě, že by byl sám žadatelem Potřebné doklady: a) kopie občanského průkazu klienta (případně ručitele 1, 2) b) kopie kartičky k běžnému účtu (BÚ) c ) originál potvrzení zaměstnavatele o výši příjmu (případně i ručitel 1, 2) d) dokumenty dokladující případné další příjmy (sociální dávky, výživné a pod.) e) doložení alespoň jednoho z tzv.. "Kontaktních dokladů" (výpis z BÚ, SIPO, vyúčtování za elektřinu, služby, plyn, atd..) Výhoda půjčky: • k žádosti o půjčku stačí pouze potvrzení zaměstnavatele o výši příjmu. • neúčelovost, klient nemusí uvádět účel použití poskytnutých finančních prostředků • rychlost poskytnutí finančních prostředků • dostupnost a osobní přístup k žadateli při vyřizování žádosti o půjčku • každý klient, který řádně splácí podle splátkového kalendáře, má nárok na automatický revolving (poskytnutí dalších finančních prostředků v průběhu splácení) • individuální a zvýhodněné posouzení pro známé (vracejících se) klientů společnosti