Revolvingový úvěr

Revolvingový úvěr je vlastně bankovní produkt, který slouží na dlouhodobé financování provozních potřeb firem, ale i fyzických osob. V podstatě jde o úvěr, který se stále obnovuje. Po splacení úvěru v předem dohodnutém čase můžete bez jakékoli složité administrace využít úvěrové financování znovu.

Revolvingový úvěr a jeho účelovost

Obvykle se sleduje účel vynaložení finančních prostředků a proto byste měli bance dokládat i to, jak byly prostředky využity. Tento účel je zakotven již ve smlouvě o revolvingovém úvěru, kde jsou popsány všechny jeho náležitosti. Revolvingový úvěr slouží na běžné financování - zajištění dostatku peněz s možností upravit výšku čerpaného úvěru.

Jednoduché ukončení revolvingového úvěru

Vzhledem k tomu, že jde o smluvní vztah na dobu neurčitou , tak smlouvu můžete kdykoliv zrušit bez udání důvodu. Musíte však mít vypořádány své závazky vůči věřiteli.

Splátky revolvingového úvěru

Pokud čerpáte revolvingový úvěr, tak ho musíte pravidelně splácet úroky a do dohodnutého termínu splatit i celý úvěr. V praxi je zmíněný druh bankovního úvěru zajišťován především pohledávkami z obchodního styku, nemovitostmi a to včetně vinkulace pojištění ve prospěch dané banky, depozitem či třetí osobou. I to jsou aspekty, které Vám poslouží ke snižování úrokové sazby.

Oblíbený revolvingový úvěr

Revolvingový úvěr je velmi oblíbený díky své jednoduchosti obnovování av dnešní době se využívá stále častěji. Mnoho lidí má právě díky tomuto bankovnímu úvěru rychle a jednoduše k dispozici peníze na předem stanovený účel, případně účely.